Bitcoin SV Price

BSV(Bitcoin SV)
$103.43
≈¥744.31
+19.44
+23.15%
Volume(24h)
$82.48M
High(24h)
$109.59
Low(24h)
$82.24
Market Cap
$2.031B

Bitcoin SV Price Chart

Price
OHLC
24H
7D
30D
90D
180D
52W
YTD
All
Lina
1Min
3Min
5Min
15Min
30Min
1H
2H
4H
6H
12H
1D
1W
MA
EMA
BOLL
SAR
MACD
KDJ
RSI
DMI
OBV
DMA
TRIX
BRAR
ROC

Bitcoin SV price Chgange history

24H
23.15%
7D
37.56%
30D
47.24%
90D
106.33%
180D
239.68%
52W
169.30%
YTD
-0.52%

The highest Bitcoin SV price in history

(Y/M,Unit$
2024
112.48
109.59
2023
47.13
46.75
39.04
38.22
44.64
56.39
50.00
36.84
32.96
58.77
55.40
107.96
2022
124.22
106.33
101.98
100.58
79.89
67.53
67.80
65.05
56.45
52.01
48.14
49.30
2021
330.11
288.26
267.88
499.65
462.47
182.83
151.43
193.82
200.28
188.16
200.43
178.06
2020
--
328.85
260.68
230.20
219.88
208.61
259.33
243.15
180.70
187.31
220.54
198.41
1M
2M
3M
4M
5M
6M
7M
8M
9M
10M
11M
12M

Bitcoin SV Markets